Royal Crown Tech Plus 32 46 68 100

1. Giới thiệu

Royal Crown Tech Plus được sản xuất từ các loại dầu có đặc tính chữa bệnh và các phụ gia đặc biệt do đó nó không tác động đến con người.

Tất cả nguyên vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất được đảm bảo bởi luật pháp Mỹ (USA) và theo danh sách của FDA

Royal Crown Tech Plus có thể tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm hoặc được sử dụng trong nhiều quá trình sản suất mà không gây hại tới sức khoẻ.

2. Ứng dụng

Do các đặc tính và các phụ gia, Royal Crown Tech Plus có thể được sử dụng tại nhiều quá trình sản xuất và nhiều vị trí hoạt động đặc biệt như Thủy lực, máy nén khí, chày cối,chống rỉ… trong các nhà máy chế biến thực phẩm.

Mô tả

1. Giới thiệu

Royal Crown Tech Plus được sản xuất từ các loại dầu có đặc tính chữa bệnh và các phụ gia đặc biệt do đó nó không tác động đến con người.

Tất cả nguyên vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất được đảm bảo bởi luật pháp Mỹ (USA) và theo danh sách của FDA

Royal Crown Tech Plus có thể tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm hoặc được sử dụng trong nhiều quá trình sản suất mà không gây hại tới sức khoẻ.

2. Ứng dụng

Do các đặc tính và các phụ gia, Royal Crown Tech Plus có thể được sử dụng tại nhiều quá trình sản xuất và nhiều vị trí hoạt động đặc biệt như Thủy lực, máy nén khí, chày cối,chống rỉ… trong các nhà máy chế biến thực phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *