Energrease LSEP 0 1 2 3

Mỡ đa dụng BP

Mỡ BP Energrease LS-EP còn có các phụ gia cực áp không chì, được dùng để bôi trơn những bề mặt chịu tải nặng và tải trọng va đập.
 
Các loại mỡ này dùng để bôi trơn tất cả các loại ổ trượt và ổ lăn trong mọi loại máy móc – bao gồm động cơ điện, máy công cụ, máy móc trong công nghiệp dệt, làm giấy, gia công gỗ và máy xây dựng – có nhiệt độ làm việc nằm trong khoảng – 300C đến 1300C.
 
Lợi ích ca sn phm:
• Thời gian s dng lâu.
• Lực ma sát thp.
• Không bị nước ra trôi.
• Độ bn cơ học và tính chng rung tt.
• Khả năng bơm tốt.
 
 Energrease LS & LS –  EP
 Phương pháp  thử
 Đơn vị
 LS 2
 LS 3
 LS-EP  1
 LS-EP 2
 LS-EP 3
 Phân loại NGLI
 ASTM 1298
 2
 3
 1
 2
 3
 Độ xuyên kim
 (60 lần giã ở 250C)
 ASTM D217
 0,1 mm
 265/295
 220/250
 310/340
 265/295
 220/250
 Điểm chảy giọt
 ASTM D566
 0C
 190
 190
 190
 190
 190
 Tính chống rỉ 
 IP 220
 –
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 Thử tải Timken OK 
 Tổn thất trọng lượng 
 ASTM D2509
 lb
 mg
 –
 – 
 –
 –
 45
 3,3
 45
 4,3
 45
 – 

Mô tả

Mỡ đa dụng BP

Mỡ BP Energrease LS-EP còn có các phụ gia cực áp không chì, được dùng để bôi trơn những bề mặt chịu tải nặng và tải trọng va đập.
 
Các loại mỡ này dùng để bôi trơn tất cả các loại ổ trượt và ổ lăn trong mọi loại máy móc – bao gồm động cơ điện, máy công cụ, máy móc trong công nghiệp dệt, làm giấy, gia công gỗ và máy xây dựng – có nhiệt độ làm việc nằm trong khoảng – 300C đến 1300C.
 
Lợi ích ca sn phm:
• Thời gian s dng lâu.
• Lực ma sát thp.
• Không bị nước ra trôi.
• Độ bn cơ học và tính chng rung tt.
• Khả năng bơm tốt.
 
 Energrease LS & LS –  EP
 Phương pháp  thử
 Đơn vị
 LS 2
 LS 3
 LS-EP  1
 LS-EP 2
 LS-EP 3
 Phân loại NGLI
 ASTM 1298
 2
 3
 1
 2
 3
 Độ xuyên kim
 (60 lần giã ở 250C)
 ASTM D217
 0,1 mm
 265/295
 220/250
 310/340
 265/295
 220/250
 Điểm chảy giọt
 ASTM D566
 0C
 190
 190
 190
 190
 190
 Tính chống rỉ 
 IP 220
 –
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 Thử tải Timken OK 
 Tổn thất trọng lượng 
 ASTM D2509
 lb
 mg
 –
 – 
 –
 –
 45
 3,3
 45
 4,3
 45
 – 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *