Mỡ chịu tải nặng chịu nhiệt cao cho vòng bi có Moly Graphite

Crown Royal EP Grease là mỡ gốc lithium-phức. Nó được sản xuất với dầu gốc chất lượng cao và được củng cố bằng sự kết hợp đồng vận của moly-graphit. Nó được tăng cường với các chất phụ gia hiệu suất khác đáp ứng và / hoặc vượt quá các yêu cầu thiết bị nghiêm trọng. Crown Royal EP Grease có chứa molypden disulfide và graphite. Dầu mỡ này sẽ không bám vào, thay vào đó là sẽ tạo thành một lớp màng bám trên bề mặt kim loại, đồng thời làm giảm hệ số ma sát. Sản phẩm này có thể được sử dụng trong một số ứng dụng và có dải nhiệt độ hoạt động vượt trội. Molypden disulfide – kết hợp than chì sẽ hoạt động như một chất bôi trơn khô khi cần thiết. Mỡ này cũng có sẵn ở cấp NLGI # 1 như tốt. Tính năng sản phẩm:  Cơ sở phức hợp Lithium tạo ra khả năng nhiệt độ cao  Tính ổn định nhiệt và oxy hóa tuyệt vời  Đặc tính chịu tải vượt trội  Hình thành màng chắc và tốt hơn trên khu vực bôi trơn  Có khả năng bôi trơn hiệu quả trong các điều kiện bôi trơn biên

Mô tả

Crown Royal Moly EP Grease là mỡ gốc lithium-phức. Nó được sản xuất với dầu gốc chất lượng cao và được củng cố bằng sự kết hợp đồng vận của moly-graphit. Nó được tăng cường với các chất phụ gia hiệu suất khác đáp ứng và / hoặc vượt quá các yêu cầu thiết bị nghiêm trọng. Crown Royal EP Grease có chứa molypden disulfide và graphite. Dầu mỡ này sẽ không bám vào, thay vào đó là sẽ tạo thành một lớp màng bám trên bề mặt kim loại, đồng thời làm giảm hệ số ma sát. Sản phẩm này có thể được sử dụng trong một số ứng dụng và có dải nhiệt độ hoạt động vượt trội. Molypden disulfide – kết hợp than chì sẽ hoạt động như một chất bôi trơn khô khi cần thiết. Mỡ này cũng có sẵn ở cấp NLGI # 1 như tốt. Tính năng sản phẩm:  Cơ sở phức hợp Lithium tạo ra khả năng nhiệt độ cao  Tính ổn định nhiệt và oxy hóa tuyệt vời  Đặc tính chịu tải vượt trội  Hình thành màng chắc và tốt hơn trên khu vực bôi trơn  Có khả năng bôi trơn hiệu quả trong các điều kiện bôi trơn biên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *